Projekt Popadni dech pro včasný záchyt pacientů s CHOPN* skončil

Pokud potřebujete konzultovat svůj zdravotní stav s plicním lékařem můžete využít databáze České pneumologické a ftiseologické společnosti zde.

Lidi

Pacientům děkujeme za přízeň a všem podporovatelům za spolupráci.

ČOPN
Projekt je podporován pacientskou organizací ČOPN
ČPFS
Odborným garantem projektu je ČPFS
Boehringer Ingelheim logo
Sponzorem projektu je Boehringer Ingelheim s.r.o.
uLekare